Så samlar vi in

I dag finns flera insamlingssystem för blybatterier i Sverige.

  • BlyBatteriRetur samlar in och återvinner blybatterierna i Sverige. BlyBatteriRetur är den in särklass största aktören i landet.
  • Bilföretagen i Sverige använder bilskrotsystemet och sina individuella verkstadssystem för att samla in blybatterier.
  • El-kretsens system hanterar bärbara batterier av alla teknologier. Volymen blybatterier i detta flöde är liten.
batteri-insamling

Så går det till

Alla distributörer av startbatterier i Sverige är enligt förordningen skyldiga att ta emot förbrukade blybatterier utan kostnad för hushåll och konsumenter.

  • En majoritet av de förbrukade startbatterierna samlas in från förbrukarna genom distributörer och verkstäder. Producenter anslutna till BlyBatteriRetur svarar med över 3 000 mottagningsställen för en mycket stor del av den marknaden.
  • En viktig kanal för insamling av blybatterier från hushållen är kommunernas cirka 600 återvinningscentraler. En icke obetydlig del av alla startbatterier går via denna kanal vidare till våra insamlare till återvinning.

Totalt ger detta nära 4 000 insamlingsplatser för blybatterier i Sverige genom BlyBatteriReturs försorg.

Genom BlyBatteriReturs insamlare hämtas förbrukade startbatterier från försäljningsställen, verkstäder och kommuner och förbrukade industribatterier från industriföretag som säljer blybatterier eller använder blybatterier in sin operativa verksamhet, i eltruckar, i kraftverk och telestationer och i backupanläggningar.

De insamlade batterierna återvinns vid Boliden-Bergsöe anläggning i Landskrona – en ur miljösynpunkt ledande anläggning i Europa.