Pris och fakturering

Du ombesörjer och bekostar själv transporterna till Boliden-Bergsöe i Landskrona, där leveranserna vägs och registreras.

Ersättningen för inlevererade batterier uttrycks som en procentsats av blykursen LME (London Metal Exchange). Direkt efter månadsslutet beräknar vi aktuellt pris. Såväl denna relation som aktuellt pris i kronor framgår av Anslagstavla insamlare, som du når efter inloggning.

Därefter upprättar vi en ”omvänd faktura”, som vi skickar per mail till dig. Här framgår vad du levererat och vilken ersättning du får. Du behöver således inte fakturera oss utan den omvända fakturan utgör underlag för vår betalning till dig.

Under våren kommer du att kunna se alla dina leveranser när du loggar in.