Våra insamlare

Kärnan i vårt insamlingssystem är det omfattande nät av insamlare, som hämtar förbrukade blybatterier hos bensinstationer, verkstäder, batteriåterförsäljare, Återvinningscentraler och direkt från industriföretag.

Denna länk visar dig våra insamlare. Du kan här också länsvis hitta vilka företag som hämtar förbrukade blybatterier.