Anslut så här

Vill du ansluta ert företag, skickar du ett mail till info@blybatteriretur.se om detta. Vi följer upp er miljöstandard och företagets ekonomi, men det underlättar om ni direkt kommenterar eller bifogar underlag om detta.

Samtidigt registrerar Du Ditt företag här och lämnar kontaktuppgifter, betalningsinformation osv.

Du får därefter ett mail med avtalet, som Du skriver på och skickar in i två exemplar. När avtalet är påskrivet av båda parter kan ni starta er verksamhet som partner till Blybatteriretur. Ni får då tillgång till en inloggningsskyddad anslagstavla för Insamlare. Här hittar du förutom aktuella blykurser och priser även annan relevant information.

Är Du inte miljöcertifierad, kommer vi att ställa ett antal frågor av miljökaraktär via en särskild webb-enkät som vi skickar ut till er.