Enkelt att ta sitt producentansvar

Registrera dig i Batteriregistret

Alla producenter ska registrera sig i Batteriregistret hos Naturvårdsverket. Vid registreringen i Batteriregistret ska du ange att du tänker lösa ditt producentansvar genom att ansluta dig BlyBatteriReturs insamlingssystem.

Anslut ditt företag till BlyBatteriReturs insamlingssystem

När du är registrerad i Batteriregistret kan du ansluta ditt företag till BlyBatteriReturs insamlingssystem. Där skall du registrera uppgifter om ditt företag i vårt speciella producentrapporteringssystem. Samtidigt skriver du ut ett avtal i två exemplar, inklusive bilagor, som firmatecknaren skriver på. Avtalet skickas till angiven adress i två exemplar. Du får sedan tillbaka avtalet och samtidigt får du inloggningsuppgifter till vårt system, där du eller någon hos Dig kan rapportera och ta del av information.

Små blybatterier

Såväl El-Kretsen som BlyBatteriRetur samlar in små blybatterier. Om Du säljer batterier under 3 kg, kan Du välja att ansluta Dig till endera organisationen.