Håll isär batterityperna!

Förbrukade litiumbatterier är fortfarande en liten volym, men tyvärr kommer den då och då in i flödet av förbrukade blybatterier. Särskilt i återvinningsprocessen, där batterierna krossas, kan explosion uppstå i sådana litiumbatterier och orsaka person- och materialskador. Även i insamlingsprocessen kan till exempel skadade litiumbatterier utgöra en fara. Varken konsumenter eller professionella yrkesutövare har idag kunskap om detta, och att skapa denna kunskap är en stor angelägenhet.

Litiumbatterier får större och större spridning, och det finns till och med startbatterier av litium i samma plastlåda som startbatterier. Ett viktigt kriterium är att Litiumbatterier är betydlig lättare än blybatterier. Är man tveksam, så kan detta indikera vilken typ av batterier du hanterar.

Du som hanterar litiumbatterier

Förbrukad litiumbatterier under 3 kg tas idag omhand av El-Kretsens system. Praktiskt lämnar man förbrukade litiumbatterier till sin ÅVC alternativt den plats för verksamhetsavfall som anvisas av kommunen. El-Kretsen hämtar sedan batterierna från denna punkt.

Litiumbatterier dyker nu upp i Elcyklar, Eltruckar och Elbilar. För större Li-jon-batterier  finns idag inget etablerat insamlingssystem. BlyBatteriRetur har sammanställt några anvisningar för de företag som kommer att hantera förbrukade sådana batterier. Du kan läsa detta här.

Arbete pågår i Sverige med att etablera system också för större litiumbatterier, och vi kommer att anslå information här så snart detta fungerar.Tills vidare kan du kontakta El-Kretsen, telefon 08-545 212, växelval etta, eller mail transport@el-kretsen.se , uRecycle i Karlskoga på telefon 0586-205530. Båda har en viss hantering av större litiumbatterier utan att de ingår i ett etablerat insamlingssystem.