Användare

Så ser du vad som gäller

X-bin_Pb

Alla blybatterier är märkta med den överkorsade soptunnan. Syftet med märkningen är att informera om att dessa produkter inte får slängas bland hushållsavfall. Batterier med miljöfarligt innehåll, i vårt fall bly (Pb, Plumbum), måste samlas in i särskilda system och behållare. Du är både i din yrkesroll och som privatkonsument skyldig enligt lag att lämna batterier med bly till ett insamlingssystem för blybatterier.

Yrkesmässig hantering

Du som yrkesmässigt hanterar ska ha kunskap om dessa produkter och hur de skall skötas och hanteras. För producenter gäller batteriförordningen, och för övriga aktörer gäller lagstiftningen om farligt avfall.

Är du verksamhetsutövare, kan du kontakta ett av våra insamlingsföretag för att få hjälp med hämtning av förbrukade blybatterier.

Allmänheten

Du kan lämna förbrukade blybatterier vid mer än 3 000 försäljningsställen av startbatterier. De är skyldiga att ta emot förbrukade blybatterier.

Du kan också lämna till någon av cirka 600 kommunala insamlingsplatser i Sverige. Hos Batteriåtervinningen finns ett sökverktyg, där man enkelt kan finna dessa kommunala insamlingsställen.  Här finns länk till Batteriåtervinningen.

Information om batteriinsamling till allmänheten

BlyBatteriRetur har tillsammans med flera branschorganisationer bildat Batteriinformationsföreningen, som systematiskt arbetar med information för att förbättra insamling och återvinning.