Vårt uppdrag mer i detalj

BlyBatteriRetur i Sverige AB ska utveckla, tillhandahålla och administrera ett kollektivt insamlingssystem för blybatterier. Vi har att följa kraven i den svenska batteriförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2009.

Vårt övergripande mål är att minst 95 % av alla  förbrukade blybatterier som säljs i Sverige ska samlas in på ett miljöeffektivt sätt. Detta mål regleras i lagen. Självklart eftersträvar vi att alla batterier skall samlas in.

Verksamhetsidén är att skapa den mest effektiva insamlingen av förbrukade blybatterier i Sverige.  Bolaget bedrivas utan syfte att ge vinst till aktieägarna. Att uppnå insamlingsmålet är vårt verksamhetsmål. Genom att knyta branschens alla tunga aktörer till vår verksamhet skapas en volymfördel som innebär att verksamheten kan uppnå hög effektivitet till mycket låga avgifter.