Rapportering

Rapportering till oss

Du rapporterar kvartalsvis försäljningsvolymen uppdelad i Startbatterier, Truckbatterier och Övriga blybatterier – vart och ett fördelat på Eftermarknad (AM) och Originalutrustning (OEM). Uppdelningen i lösa batterier (Eftermarknad) och fast monterade batterier (Originalutrustning) hjälper oss att uppskatta flödet av utskrotade blybatterier och därmed vår insamlingsnivå. För ytterligare instruktioner om hur rapporteringen ska göras, kan ni ladda ner en instruktionstext genom att klicka här, Instruktion rapportering.

Rapportering till Naturvårdsverket

Varje producent skall årligen till Naturvårdsverket rapportera sin försäljning av blybatterier. Är du ansluten till BlyBatteriRetur sköter vi detta åt Dig. Du har ju redan rapporterat kvartalsvis till oss.

Rapportering av andra batterityper

Säljer du dessutom andra teknologier som NiCd, NiMH eller Li ska du själv rapportera dessa till Batteriregistret. Länk och inloggningsuppgifter från Batteriregistret fungerar även för dessa batterityper. När du sedan rapporterar väljer du relevant batterikategori och följer anvisningarna.

Sekretess i vårt system

BlyBatteriRetur har byggt upp ett rapporteringssystem med höga säkerhetskrav för att garantera att ingen obehörig kan skaffa sig tillgång till försäljningssiffrorna. Detta administreras av en extern part, ett internationellt revisionsföretag, med vilka vi har ett sekretessavtal. Ett autentiseringssystem säkerställer att enbart den som har behörighet kan få tillgång till ett enskilt företags siffror. Dessutom ligger information krypterad på våra register. Styrelsen för BlyBatteriRetur har inte tillgång till siffror för enskilda företag.