Insamlingsresultat

Vi i Sverige har en hög insamlingsgrad av förbrukade blybatterier. Den ligger år efter år över 95%, enligt de beräkningar vi årligen gör och redovisar för Naturvårdsverket. Det är ett mycket starkt resultat som med marginal slår EUs mål.

Som störst aktör i Sverige, som svarar för merparten av insamlingen, och med anslutna företag som svarar för drygt 85 % av försäljningen, har BlyBatteriRetur en avgörande roll i detta goda resultat.

Sammanfattningsvis visar våra analyser och beräkningar sedan starten att vi har en mycket hög insamling av förbrukade blybatterier i Sverige och ligger långt över EU’s mål.

Så här sammanfattar vi situationen:

  • Producentansvarssystemet visar en fortsatt mycket hög insamling
  • Kunskapen om flödet av blybatterier än bättre någonsin tidigare, även om vi beräkningarna fortfarande innehåller ”best estimates”.
  • En för såväl konsumenter som producenter och samhället som helhet ekonomiskt och miljömässigt effektivt lösning finns för förbrukade blybatterier.

Kommentar

I vår växande ekonomi ökar fordonsparken och antalet truckar inom industri och logistik. Telekomoperatörer bygger nya nät innan de gamla tas bort, kraftverk graderar upp sina kapaciteter, antalet larminstallationer och marknaden för avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) växer. Alla dessa installationer är utrustade med batterier. Det innebär att antalet batterier på den svenska marknaden hela tiden ökar. Den del av försäljningen som motsvarar ökning av marknaden kan då inte, av naturliga skäl, samlas in.

När man beräknar insamlingsnivån måste vi jämföra vad som verkligen samlats in med vad som är möjligt att samla in och eliminerar den volym som ökat mängden batterier på marknaden. Den metodik som EU tillämpar för att mäta återvinningen, kvoten mellan insamlad volym och total försäljning, har enligt vår uppfattning ingenting att göra med verkligheten och insamlingseffektiviteten. Den tar nämligen inte hänsyn till marknadens tillväxt.