Samarbetspartners

BlyBatteriRetur levererar insamlade batterier till Boliden-Bergsöe, som är Skandinaviens enda återvinnare av blybatterier. Företaget har under en lång följd av år investerat i både ekonomisk och miljömässig effektivisering av verksamheten. Boliden-Bergsöe finns i Landskrona.

BlyBatteriRetur ingår tillsammans med El-Kretsen och flera branschföreningar i Batteriinformationsföreningen, en ideell förening som skall planera, genomföra och utvärdera informationsinsatser utifrån de krav som följer av producentansvaret. Tillsammans driver vi Batteriåtervinningen, som just nu fokuserar på att öka insamlingen av småbatterier.

BlyBatteriRetur är anslutet till Återvinningsindustrierna som ett Nätverksföretag.

SWEBATT är initiativtagare och delägare i BlyBatteriRetur, erbjuder små- och medelstora aktörer inflytande i BlyBatteriRetur genom medlemskap. SWEBATT är en ekonomisk förening som äger en sjättedel av aktierna i BlyBatteriRetur.