Batteriinsamling

Sverige har en mycket hög insamlingsnivå på uttjänta blybatterier, över 95% år efter år. Vi har alla målsättningen att allt ska samlas in. Hur man ska mäta återvinningsgraden är dock komplex, och ett antal antaganden måste göras. Hur länge sitter ett startbatteri i en bil, buss, lastbil? Det förekommer också icke tillståndsgiven export av blybatterier.

Insamlade förbrukade blybatterier återvinns till användbart bly, som används i batterier och andra produkter. Detta väl fungerande kretslopp är ett gott exempel på cirkulär ekonomi, framtidens ekonomi. Den negativa miljöpåverkan, som för många år sedan fanns från blybatterier, är helt eliminerad. I detta avsnitt på vår hemsida får du, både som privatperson och professionell, en kortfattad information om var du lämnar in dina blybatterier och om hur vårt effektiva återvinningssystem i Sverige fungerar.