Kommuner

Kommunernas åtagande

Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att ta emot avfall från hushåll. Det ansvaret omfattar även uttjänta blybatterier. En inte obetydlig del av förbrukade startbatterier från konsumenter returneras också via kommunernas insamlingssystem. Detta sker genom insamlare, anslutna till BlyBatteriRetur som har avtal med respektive kommun.

Kontakta en insamlare direkt

Enskilda kommuner eller kommunala bolag sluter själva avtal direkt med någon av våra insamlare. Avtalet reglerar villkor för hämtning av blybatterier med avseende på ersättning, tillhandahållande av lastbärare, regler för hämtning med mera. I många fall sluts avtal som gäller såväl blybatterier som andra metaller.

Batteriåtervinningen

BlyBatteriRetur har tillsammans med flera branschorganisationer bildat Batteriinformationsföreningen, som systematiskt arbetar med information för att förbättra insamling och återvinning. Just nu är fokus på småbatterier, och årligen genomförs större kampanjer med detta syfte. Insamlingsnivån för blybatterier är mycket hög, och behovet av ytterligare information om dessa för tillfället begränsad. Här finns länk till Batteriåtervinningen.