Om BlyBatteriRetur

I dag samlas så gott som alla förbrukade blybatterier i Sverige in och tas om hand på ett effektivt sätt.

Insamlingsnivån överstiger lagkravet på 95 % av tillgänglig volym varje år. Cirka 30 000 ton uttjänta bil- och andra blybatterier hamnar därmed varje år i ett mycket effektivt kretslopp.

BlyBatteriRetur, som är branschens egen återvinningslösning sedan 2009, bidrar i allra högsta grad till denna höga siffra. Som störst aktör i Sverige, som svarar för merparten av insamlingen, och med anslutna företag som svarar för drygt 85 % av försäljningen, har vi en avgörande roll i detta goda resultat som uppnås år efter år.