För dig som Producent

I Sverige finns i likhet med i övriga EU-länder ett producentansvar för blybatterier.

Definition av en producent är ”Den som importerar eller tillverkar batterier och säljer dessa i Sverige”. Den som får fakturan från utlandet för importerade batterier är alltså producent.

Producentansvaret innebär ett komplett ansvar  – alltifrån utveckling och tillverkning till insamling och återvinning. Att själv sköta insamling och återvinning är givetvis svårt för den enskilde producenten, då ansvaret omfattar hela landet. Även om du har din försäljning av startbatterier lokalt så måste du kunna garantera en nationell insamling och återvinning av dessa.

Ett enkelt och ekonomiskt sätt att ta sitt producentansvar är att ansluta sig till BlyBatteriRetur – branschens egen återvinningslösning. Företag anslutna till BlyBatteriRetur svarar för drygt 85 % av all försäljning i Sverige av blybatterier.

Med hjälp av länkarna i navigationslisten ovan hittar du allt du behöver veta för att lösa ditt producentansvar genom att ni ansluter till BlyBatteriRetur.
Mer om producentansvaret kan du läsa på Naturvårdsverkets webbplats.