Boliden Bergsöe info

Aktuell information:

Stängt för leveranser över jul och nyår:

Sista dagen för inleveranser till Landskrona är: 23 december, kl. 13.00

Första dagen för inleveranser till Landskrona är: 4 januari, kl. 07.00.

Kontoret håller stängt från den 23 december, kl. 12.00 tills den 4 januari, kl. 8.00.

God Jul & Gott Nytt år!

BOLIDEN BERGSÖE AB

Leveransanvisning;

  1. Vid leveranser av skrotbatterier på pall får pallkragar inte användas utan pallarna ska istället plastas med sträckfilm.
  2. Leveranser av blybatterier bör ske i syrafasta container eller plastlådor avsedda för batterier.
  3. Truckbatterier ska levereras bandade på pall och får ej levereras i syrafasta container.

Öppettider för inleveranser: vardagar 7 – 14:30, stängt 8:25-9 samt 11:25-12.

Kontaktpersoner:
Stefan Olsson, 0418-57291, stefan.olsson@boliden.com, ansvarig mottagning/ våg,
Lotta Ståhl, 0418-57259, lotta.stahl@boliden.com
Jan-Stefan Nilsson, 0418-57241, jan-stefan.nilsson@boliden.com

För mer information, besök Bolidens Bergsöes hemsida.