Boliden Bergsöe info

Ändrade öppettider:

På grund av ett större haveri i Bolidens breaker och avsvavlingsanläggning stoppas inleveranser av batterier mellan måndag 27/5 till fredag 7/6.

Boliden öppnar igen måndag 10/6.

Boliden Bergsöe tar inte emot truckbatterier i järnlådor efter 1:a juni 2024

Boliden Bergsöe har under hösten/ vintern arbetat med ett antal processer för att kunna öka servicen på hanteringen av batterier i plastlådor och då syftar de huvudsakligen på att korta ner tiden innan leverantörer kan hämta tillbaka tomlådor. De har genomfört ett antal förändringar internt, men är nu nödgade att genomföra ytterligare en förändring som vissa kan uppfatta som negativ. Boliden Bergsöe är övertygade om att det i det stora hela kommer gynna materialflödet i processen på ett positivt sätt.

Efter den 1:a juni 2024 kommer de inte ta emot truckbatterier som ligger i järnlåda utan endast cellerna separat och lådan stannar således hos leverantören. De avser omfördela de resurser som detta tidskrävande moment tar, till andra mer prioriterade områden och det är hantering och logistiken kring plastlådorna.

Har ni frågor eller andra funderingar får ni gärna höra av er.

BOLIDEN BERGSÖE AB

Lotta Ståhl & Jan-Stefan Nilsson

Boliden Bergsöe AB

Leveransavisering

För att Boliden ska ha möjligheten att ge bästa möjliga service, är samtliga leverantörer ombedda att göra en ankomstregistrering på https://boliden.softadmin.se/Webb/

Ankomstaviseringarna ska senast vara inne 14:30 dagen innan.

Har ni fler leveranser för en och samma dag ska dessa aviseras var för sig. 2 leveranser ger 2 aviseringar, osv.

Blir det ändrade planer ringer ni bara +46 (0)418 57291 så flyttas er avisering till önskat datum.

OBS! Automatisk 2 timmars väntetid på de som inte har aviserat i tid.

Använd ”Edge” eller ”Google Chrome” som webbläsare.

Leveransanvisning;

  1. Leveranser av blybatterier ska ske i syrafasta container eller plastlådor avsedda för batterier.
  2. Truckbattericeller ska levereras i plastlådor eller i syrafasta container. Celler får inte levereras i järnlådor.

Öppettider för inleveranser: vardagar 7 – 14:30, stängt 8:25-9 samt 11:25-12.

Kontaktpersoner:
Stefan Olsson, 0418-57291, stefan.olsson@boliden.com, ansvarig mottagning/ våg,
Lotta Ståhl, 0418-57259, lotta.stahl@boliden.com
Jan-Stefan Nilsson, 0418-57241, jan-stefan.nilsson@boliden.com

För mer information, besök Bolidens Bergsöes hemsida.