Boliden Bergsöe info

Aktuell information från Boliden Bergsöe:

Planerat underhållsstopp – stopp för batterileveranser

I mars har Boliden Bergsöe sitt underhållsstopp och kommer därför att stänga för inleveranser under v.11, 12 och 13. Den sista dagen för inleverans är den 8/3 och sen öppnar vi igen den 2/4.

Vi kommer dessutom ha helt stängt den 30/4, då hela företaget har en utbildningsdag.

BOLIDEN BERGSÖE AB

Lotta Ståhl & Jan-Stefan Nilsson

Boliden Bergsöe AB

Leveransavisering

För att Boliden ska ha möjligheten att ge bästa möjliga service, är samtliga leverantörer ombedda att göra en ankomstregistrering på https://boliden.softadmin.se/Webb/

Ankomstaviseringarna ska senast vara inne 14:30 dagen innan.

Har ni fler leveranser för en och samma dag ska dessa aviseras var för sig. 2 leveranser ger 2 aviseringar, osv.

Blir det ändrade planer ringer ni bara +46 (0)418 57291 så flyttas er avisering till önskat datum.

OBS! Automatisk 2 timmars väntetid på de som inte har aviserat i tid.

Använd ”Edge” eller ”Google Chrome” som webbläsare.

Leveransanvisning;

  1. Vid leveranser av skrotbatterier på pall får pallkragar inte användas utan pallarna ska istället plastas med sträckfilm.
  2. Leveranser av blybatterier bör ske i syrafasta container eller plastlådor avsedda för batterier.
  3. Truckbatterier ska levereras bandade på pall och får ej levereras i syrafasta container.

Öppettider för inleveranser: vardagar 7 – 14:30, stängt 8:25-9 samt 11:25-12.

Kontaktpersoner:
Stefan Olsson, 0418-57291, stefan.olsson@boliden.com, ansvarig mottagning/ våg,
Lotta Ståhl, 0418-57259, lotta.stahl@boliden.com
Jan-Stefan Nilsson, 0418-57241, jan-stefan.nilsson@boliden.com

För mer information, besök Bolidens Bergsöes hemsida.