Boliden Bergsöe info

Aktuell information:

Sommarstängt

Sista dagen för inleveranser av batterier inför semestern är fredagen den 16 juli kl. 14.00.

Boliden öppnar igen för inleveranser av batterier måndagen den 16 augusti kl. 7.00.

Boliden Bergsöe AB

Jan-Stefan Nilsson & Lotta Ståhl

Leverans avisering

För att Boliden ska ha möjligheten att ge bästa möjliga service, är samtliga leverantörer ombedda att skicka en leverensavisering innan leverans.
Avisering kan skickas per mejl, eller med sms till:
leveransavisering.bergsoe@boliden.com, alternativt
0706-003851

Innehållet ska vara:
Leverantör:
Gods och förpackning:
Ankomst: Datum + FM eller EM (förmiddag= 07:00 – 11:30, eftermiddag 12:00 – 14:45)

Exempel på sms/mejl:
XXXXXX AB
Batterier i lådor
3/6 FM

Leveransanvisning;

  1. Vid leveranser av skrotbatterier på pall får pallkragar inte användas utan pallarna ska istället plastas med sträckfilm.
  2. Leveranser av blybatterier bör ske i syrafasta container eller plastlådor avsedda för batterier.
  3. Truckbatterier ska levereras bandade på pall och får ej levereras i syrafasta container.

Öppettider för inleveranser: vardagar 7 – 14:30, stängt 8:25-9 samt 11:25-12.

Kontaktpersoner:
Stefan Olsson, 0418-57291, stefan.olsson@boliden.com, ansvarig mottagning/ våg,
Lotta Ståhl, 0418-57259, lotta.stahl@boliden.com
Jan-Stefan Nilsson, 0418-57241, jan-stefan.nilsson@boliden.com

För mer information, besök Bolidens Bergsöes hemsida.