Om ni vill bli insamlare

Som ny insamlare tecknar du ett standardavtal med BlyBatteriRetur. I detta regleras bland annat följande, som stipulerar krav på dig som insamlare.

Miljöstandard

  • Önskvärt är absolut att ni certifierade enligt ISO 14001. Detta gäller också över 90 % av den insamlade volymen.
  • Alternativt skall företaget uppfylla BlybatteriReturs minimikrav

Våra minimikrav riktar sig till mindre företag, som inte vill genomföra en full 14001-certifiering. Insamlingen av blybatterier måste följa den omfattande lagstiftning som finns om farligt gods och ske på ett så säkert och miljöriktigt sätt som möjligt. Kraven ska hjälpa dessa insamlare att fokusera på det som är absolut viktigast.

Vi har genomfört revision mot dessa kriterier för ett antal insamlare. Därutöver har vi kontakt med lokal kommunal myndighet. Revision mot dessa kriterier kan till självkostnad beställas genom kontakt med Johan Törnberg, Sustema, telefon +46 708 15 03 10. Du kan också nå Johan på johan.tornberg@sustema.se.

Ekonomi

En god och stabil ekonomi karaktäriserar våra insamlare.

  • Vi tar del av registreringsbevis och sista årsredovisning som en indikator på ekonomin.
  • Vi har krav på att ni ska ha en ansvarsförsäkring med en lägsta limit om 10 MSEK.

Miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet

BlyBatteriRetur har avtalat med Boliden-Bergsöe om leverans av förbrukade blybatterier för omsmältning och återvinning till bolagets anläggning i Landskrona för. Avtalet stipulerar att vi och våra insamlare skall följa Boliden-koncernens policy för miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet. Samma krav finns formulerat i BlyBatteriReturs avtal med våra insamlare. Du kan ta del av denna policy här.