För dig som är eller vill bli insamlare

För er som redan är insamlare, logga in här!

För er som ännu inte är insamlare finns här intressant information om vad detta innebär för er. Här kan du läsa mer om åtaganden, vad vi erbjuder er för service, regler kring lagring&transport, priser mm.

Vårt omfattande nät av insamlare är en hörnsten i BlyBatteriReturs insamlingssystem. Du kan läsa mer om detta under rubriken Insamling ovan.