Varför blybatterier?

Batteritypen, som uppfanns 1859, är den äldsta formen av laddningsbart batteri. Skälet till att batteritypen har nått så stor användning inom fordonsindustrin är förmågan att leverera hög strömstyrka under kort tid, vilket krävs för att driva startmotorn i ett fordon.

Batterierna används också som strömkälla i tyngre fordon som diesel- och ellok samt i ubåtar. De används också som reservkraftkälla i anläggningar med höga krav på driftsäkerhet, som till exempel sjukhus och telekommunikationsanläggningar.