Om vårt insamlingssystem

Enskilda företag kan själva organisera ett insamlingssystem och på så vis leva upp till sitt producentansvar. De krav, som förordningen ställer på ett insamlingssystem, gör det dock dyrt och svårt att administrera ett sådant system för en ensam producent. Därför är det vanligt att branscher med liknande producentansvar etablerar så kallade producentansvars- eller materialbolag för att lösa uppgiften. BlyBatteriRetur är ett sådant producentansvarsbolag inom blybatteribranschen.

Insamlingssystemet för blybatterier i korthet

  • Producenter anslutna till BlyBatteriRetur svarar för en mycket stor del av marknaden i Sverige. Alla distributörer av blybatterier i Sverige är enligt förordningen skyldiga att ta emot förbrukade blybatterier. Därmed finns inom BlyBatteriRetur ett närmast oslagbart nät av mottagningsställen för blybatterier. En majoritet av förbrukade startbatterier samlas in från förbrukarna på detta sätt, genom distributörer och genom verkstäder. Totalt finns härigenom cirka 3 000 mottagningsställen.
  • En viktig kanal för hushåll i Sverige är kommunernas återvinningscentraler. En icke oväsentlig del av alla startbatterier går via denna kanal. Totalt finns cirka 600 sådana mottagningsställen.
  • I stort sett all volym förbrukade startbatterier samlas in av insamlare anslutna till BlyBatteriRetur. Undantag utgörs av en mindre exportvolym.
  • Genom BlyBatteriReturs insamlare hämtas förbrukade blybatterier från försäljningsställen och verkstäder, från kommuner och från industriföretag som köper och använder blybatterier in sin operativa verksamhet, i el-truckar, i kraftverk och telestationer och i backupanläggningar.
  • BlyBatteriReturs anslutna insamlare ordnar transport av återvunna batterier till Boliden Bergsöes återvinningsanläggning i Landskrona, en ur miljösynpunkt ledande anläggning i Europa.