Om BlyBatteriRetur

Sedan 1 januari 2009 gäller producentansvar för batterier i Sverige. Ansvaret gäller både lösa batterier och batterier monterade i fordon, truckar och andra system. Förordningen (SFS 2008:834) innebär att batteriproducenterna genom nationella insamlingssystem är skyldiga att ta hand om de batterier som blir avfall. Som producent räknas den som släpper ut batteriet för första gången på den svenska marknaden eftersom det inte finns någon tillverkning i landet.

Samtidigt med Sverige införde hela EU batteridirektivet ( EG 06/66). Det lagstadgade kravet på insamlingsnivå varierar mellan olika länder i Europa, medan direktivet stadgar en miniminivå. Tillsynsmyndigheten, Naturvårdsverket, har även möjlighet att utfärda föreskrifter för producentansvaret.

Branschen har med BlyBatteriRetur skapat ett riksomfattande och kostnadseffektivt system som lever upp till förordningens krav och riktlinjer. BlyBatteriRetur i Sverige AB ägs av de större batteriföretagen i Sverige samt av branschorganisationen SWEBATT. Enligt lagen skall minst 95 % av alla blybatterier samlas in. Våra beräkningar pekar på en insamlingsnivå på nära 100 %, beräknat som ett treårigt rullande medelvärde.