Återvinningsmärkning

X-bin_Pb

Alla blybatterier är sedan 1 januari 2009 märkta med den överkorsade soptunnan. Tidigare har symbolen bara funnits på batterier som innehåller miljöfarliga ämnen. Syftet med märkningen är att informera om att dessa produkter inte får slängas bland hushållsavfall. Batterier med miljöfarligt innehåll, som bly (Pb, Plumbum), måste samlas in i särskilda system och behållare. Man är enligt lag skyldig att lämna batterier med bly till ett insamlingssystem för blybatterier.