Stockholms län

Stockholm

Skrotfrag i Järna,  0730-680808
Stena Recycling, 08-83 23 00, 08-6632442
Lantz Järn & Metall, 08-193683
Kuusakoski, 08-564 722 40
Lindberg & Son, 08-54566603
Metallvärden 08-440 84 60
Ragn-Sells, 010-723 00 00
SITA, 08-519 333 00, 08-519 330 00, 08-519 332 60
Eurotech AB, 08-473 0880
Cija Tank AB, 08-55661730
Eko-Service Skandinavien AB, 08-4717390

Södertälje

Stena Recycling, 010-445 72 80