Stockholms län

Stockholm

Skrotfrag i Järna,  0730-680808
Stena Recycling, 08-83 23 00, 08-6632442
Kuusakoski, 08-564 722 40
Ragn-Sells, 010-723 00 00
Eurotech AB, 08-473 0880

Södertälje

Stena Recycling, 010-445 72 80