Omtanke om miljö och framtid

Välkommen att ta del av hur vi på BlyBatteriRetur, branschens egen återvinningslösning, målmedvetet arbetar för att alla förbrukade blybatterier ska samlas in. Genom samarbete med insamlare, återvinnare och branschen i övrigt uppnår vi år efter år ett mycket gott resultat. Miljön påverkas inte alls och flödet utgör ett mycket bra exempel på cirkulär ekonomi, framtidens ekonomi.

Denna hemsida riktar sig till producenter, insamlare, kommuner och återvinningsbranschen i övrigt.

Avfallsförordningen – nyheter 2020

En utökad anteckningsskyldighet började gälla redan den 1 augusti 2020 och berör alla företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Klicka här för mer info.

För dig som redan är ansluten

Logga in direkt i vårt system här

För dig som vill ansluta dig eller veta mer

Välkommen att besöka vår hemsida genom att klicka på aktuell länk i menyraden ovan.

Privatpersoner

Är du privatperson och vill lämna in ditt blybatteri för återvinning kan du klicka på närmaste insamlingsställe, så får du också information av vad du gör med andra typer av batterier, lösa såväl de som finns i olika laddningsbara apparater.