Medborgare

Så ser du vad som gäller

X-bin_Pb

Alla blybatterier är märkta med den överkorsade soptunnan. Syftet med märkningen är att informera om att dessa produkter inte får slängas bland hushållsavfall. Batterier med miljöfarligt innehåll, i vårt fall bly (Pb, Plumbum), måste samlas in i särskilda system och behållare. Du är enligt lag skyldig att lämna batterier med bly till ett insamlingssystem för blybatterier.

Yrkesmässig hantering

Du som yrkesmässigt hanterar blybatterier är enligt lag skyldiga att ha kunskap om dessa produkter och hur de skall skötas och hanteras. För producenter gäller batteriförordningen, och för övriga aktörer gäller lagstiftningen en om farligt avfall.

Är du verksamhetsutövare, skall du kontakta ett av våra insamlingsföretag för att få hjälp med hämtning av förbrukade blybatterier.

Konsument

Du kan lämna förbrukade blybatterier vid mer än 3 000 försäljningsställen av startbatterier. De är skyldiga att ta emot förbrukade blybatterier.

Du kan också lämna till någon av cirka 600 kommunala insamlingsplatser i Sverige. Hos Batteriåtervinningen finns ett sökverktyg, där man enkelt kan finna dessa kommunala insamlingsställen.  Här finns länk till Batteriåtervinningen.

Information om batteriinsamling till allmänheten

BlyBatteriRetur har tillsammans med flera branschorganisationer bildat Batteriinformationsföreningen, som systematiskt arbetar med information för att förbättra insamling och återvinning.